Sonny Boy 06

Uczniowie podzielili się na 3 grupy. Jedna chce bronić świata, w którym teraz są, druga szukać schronienia przed nieuniknionym w arce, a tylko ostatnia szuka drogi powrotu. Czym jest Świat Kina? Dlaczego pokazuje przeszłość z perspektywy Nagary?

https://anidex.info/torrent/451591